เรื่อง
  นางศรีวรรณ์ บุญยะเลขา บรรณารักษ์ชำนาญการ ดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้านอาชีพ : การสานที่ใส่แก้วน้ำจากเส้นพลาสติก  
วันที่  15/08/2564


รายละเอียด
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้นางศรีวรรณ์ บุญยะเลขา บรรณารักษ์ชำนาญการ ดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้านอาชีพ : การสานที่ใส่แก้วน้ำจากเส้นพลาสติก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการสร้างอาชีพให้กับประชาชน โดยสาธิตและอธิบายการสานเส้นพลาสติก และให้ผู้ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการสานที่ใส่แก้วน้ำจากเส้นพลาสติก ณ บ้านทุ่งเจริญ ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และได้ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนร่วมกิจกรรม

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355