เรื่อง
  ผู้บริหาร กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรลงนามถวายพระพรและปลูกต้นไม้ เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
วันที่  12/08/2564


รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยนางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชำนาญาการ นางศรีวรรณ์ บุญยะเลขา บรรณารักษ์ชำนาญการ นางทัศนีย์ บัวคีรี ครูผู้ช่วย ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล ครูผู้สอนคนพิการ และลูกจ้าง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ กศน.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355