เรื่อง
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
วันที่  6/10/2560


รายละเอียด
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กศน.อำเภอเกาะคา หรือ กศน.ตำบล ทุกตำบล รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กศน.อำเภอเกาะคา โทรศัพท์ 0-5428-2355

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355