เรื่อง
  กศน.อำเภอเกาะคาดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเกาะคา   
วันที่  17/09/2560


รายละเอียด
กศน.อำเภอเกาะคาดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/25ุ60 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560 โดยมีนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานกรรมการอำนวยการสอบ และนายสมบัติ วันใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) เป็นประธานกรรมการสนามสอบ ในการสอบดังกล่าว มีนักศึกษาจาก กศน.ตำบล จำนวน 9 ตำบล ทั้งนักศึกษาปกติ และนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ เข้าสอบวัดผลปลายภาคเรียนฯ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355