เรื่อง
  “วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ” ประจำปี 2560   
วันที่  9/09/2560


รายละเอียด
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ” ประจำปี 2560 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ซึ่งสำนักงาน กศน. จัดงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ” ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล” (Literacy in a Digital World) ตามแนวคิดหลักของ UNESCO

นายเจษฎา โสอิน ภาพ
นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355