เรื่อง
   นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ต้อนรับคณะประเมินผลสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2564
วันที่ 29/07/2564   
วันที่  30/07/2564


รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฏาคม 2564
เวลา13.30 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา และบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อเข้ารับการประเมินผลสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายวินิจ ชัยสุวรรณ เป็นประธานกรรมการ ณ กศน.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355