เรื่อง
  กศน.ตำบลศาลา จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ(ยำเห็ด ) จำนวน 3 ชั่วโมง   
วันที่  19/07/2564


รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 19 ก.ค 2564 เวลา 09.00-12.00 น นายชูศักดิ์ โพธิ์อุดม ครู กศน.ตำบลศาลา จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ(ยำเห็ด ) จำนวน 3 ชั่วโมง โดยมีนางจารุณี อินถา เป็นวิทยากรให้ความรู้ และ นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ได้มอบหมายให้นางทัศนีย์ บัวคีรี ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอเกาะคา และนางสาวจันทร์ญา จิโน ครู อาสาสมัคร กศน. ออกนิเทศติดตามผลการคำเนินงาน เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 18 คน ณ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเห็ดคุณภาพบ้านศาลาไชย หมู่ที่.2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นายชูศักดิ์ โพธิ์อุดม ครู กศน.ตำบลศาลา รายงาน

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355