เรื่อง
  ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 125 ปี   
วันที่  11/08/2560


รายละเอียด
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 125 ปี ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะคา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยมีนายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา เป็นประธานในพิธี วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560 พร้อมมอบโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ และมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อันเป็นกำลังสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนภูมิภาคที่มีอยู่คู่กับการปกครองและสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานให้ปรากฎแก่สาธารณชนทั่วไป

นายเจษฎา โสอิน ภาพ
นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355