เรื่อง
   นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำข้ารการ ครู กศน.กิจกรรมจิตอาสา มอบสิ่งของอาหาร ช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ จากโรคไวรัสโคโรน่า2019   
วันที่  9/07/2564


รายละเอียด
9 กค.64 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำข้ารการ ครูกศน.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา มอบสิ่งของอาหาร ช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ จากโรคไวรัสโคโรน่า2019

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำล้อม ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355