เรื่อง
  กิจกรรมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (ส่งเสริมการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์)  
วันที่  9/08/2560


รายละเอียด
กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (ส่งเสริมการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์) โดยนำบุคลากร และคณะศึกษาดูงาน เข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และอนุเสารีย์พระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 36 คน

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355