เรื่อง
  กศน.ตำบลท่าผา จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น(5ชั่วโมง)หลักสูตร การเย็บกระเป๋าผ้า  
วันที่  6/07/2564


รายละเอียด
6 กรกฎาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้นางทัศนีย์ บัวคีรี ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์
อภิวงค์คำ ครูอาสาสมัคร กศน.นิเทศเยี่ยมการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (กลุ่มสนใจ) กศน.ตำบลท่าผา จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น(5ชั่วโมง)หลักสูตร ​การเย็บกระเป๋าผ้า ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง มีผู้เรียนจำนวน 13 คน

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355