เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ต้อนรบคณะนิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง  
วันที่  11/06/2564


รายละเอียด
9-10 มิถุนายน 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ต้อนรบคณะนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
นิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กศน.อำเภอเกาะคา ประกอบด้วย กศน.ตำบลทั้ง 9 ตำบลได้รับการนิเทศเยี่ยม และรับฟังคำแนะนำ/ชี้แนะในการปฏิบัติงาน จากศึกษานิเทศก์

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355