เรื่อง
  9-10 มิถุนายน 2564 ศึกษานิเทศก์สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564   
วันที่  11/06/2564


รายละเอียด
9-10 มิถุนายน 2564 นางสาวสมพร เอี่ยมสำอาง ศึกษานิเทศก์สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และคณะ นิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 ณ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมให้คำแนะนำ ชี้แนะในการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355