เรื่อง
   นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เป็นวิทยากรจิตอาสารุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง  
วันที่  8/06/2564


รายละเอียด
วันที่ ๗-๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รุ่นที่ ๓ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครู และครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน. ได้แก่ กศน.อำเภอเถิน กศน.อำเภอแม่พริก กศน.อำเภอสบปราบ อำเภอเสริมงาม และ กศน.อำเภอแม่ทะ รวมทั้งสิ้น ๓๘ คน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355