เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลกรลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน ณ ห้องสมุด กศน.อำเภอเกาะคา  
วันที่  7/06/2564


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลกรลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน ณ ห้องสมุด กศน.อำเภอเกาะคา

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355