เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เป็นวิทยากรการอบรมโครงการหลักสูตรจิตอาสารุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ศึประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   
วันที่  1/06/2564


รายละเอียด
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รุ่นที่ ๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครู และครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน. ได้แก่ กศน.อำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอวังเหนือ กศน.อำเภอแจ้ห่ม และ กศน.อำเภองาว รวมทั้งสิ้น ๓๗ คน ณ ห้องประชุมห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355