เรื่อง
  นิเทศการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตร กระเป๋าผ้าด้วยมือ  
วันที่  23/06/2560


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตร การเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ ณ วัดศาลาดงลาน ตำบลศาลา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 โดยมี นางสุกรรณญา อมินทร์ เป็นวิทยากร

นายเจษฎา โสอิน ภาพ
นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355