เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ข้าราชการครู และครู กศน.ตำบลเข้าร่วมโครงการหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 รุ่นที่1  
วันที่  29/05/2564


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ข้าราชการครู และครู กศน.ตำบลเข้าร่วมโครงการหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 รุ่นที่1 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355