เรื่อง
  27 - 28 พฤษภาคม 2564
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เป็นวิทยากรโครงการหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 รุ่นที่1   
วันที่  29/05/2564


รายละเอียด
27 - 28 พฤษภาคม 2564
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เป็นวิทยากรโครงการหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 รุ่นที่1

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355