เรื่อง
  24 พค.2564 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลกร กศน.อำเภอเกาะคา  
วันที่  24/05/2564


รายละเอียด
24 พค.2564 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลกร กศน.อำเภอเกาะคา

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355