เรื่อง
  พิธีปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ช่างเย็บเครื่องหนัง บ้านแม่ไฮ ต.นาแส่ง  
วันที่  17/06/2560


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ) หลักสูตรช่างเย็บเครื่องหนัง ณ บ้านแม่ไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแส่ง เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560

นายเจษฎา โสอิน ภาพ
นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355