เรื่อง
  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศ กศน.ตำบลไหล่หิน  
วันที่  14/06/2560


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลไหล่หิน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลไหล่หิน โดยมีนายมงคล พรมตวา ครู กศน.ตำบลไหล่หิน เป็นผู้รับการนิเทศ และได้ให้คำแนะนำให้นักศึกษาร่วมกันปลูกดอกไม้สีเหลือง ปรับภูมิทัศน์ และตัดหญ้า รอบบริเวณ กศน.ตำบล เพื่อให้มีบรรยากาศร่มรื่น สะดวกในการให้บริการ

นายเจษฎา โสอิน ภาพ
นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355