เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม มอบหมายให้ครู กศน.อำเภอเกาะคา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งแบบออนไลน์ และรับสมัครแบบปกติ โดยเน้นมาตรการรักษาโควิด 19 ตามประกาศกระทรวงกำหนด  
วันที่  24/04/2564


a890220hhht.pdf
รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม มอบหมายให้ครู กศน.อำเภอเกาะคา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งแบบออนไลน์ และรับสมัครแบบปกติ โดยเน้นมาตรการรักษาโควิด 19 ตามประกาศกระทรวงกำหนด

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355