เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำข้าราชการครู พนักงานราชการ บุคลากร ลูกจ้าง กศน.อำเภอเกาะคาร่วมกิจกรรมเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสน์กษัตริย์  
วันที่  7/04/2564


รายละเอียด
2 เมษายน 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำข้าราชการครู พนักงานราชการ บุคลากร ลูกจ้าง กศน.อำเภอเกาะคาร่วมกิจกรรมเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสน์กษัตริย์
- เคารพธงชาติ
-สวดมนต์ไหว้พระ
-สงบนิ่งเพื่อระลึกถึงบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ที่ทรงคุณความดีแก่ชาติไทย

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355