เรื่อง
  กิจกรรม"วันพระบาทสมเด็ัจพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราข และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"   
วันที่  7/04/2564


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคาร่วมกิจกรรม"วันพระบาทสมเด็ัจพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราข และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ ศาลาการเปรียญวัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายนอำเภอเกาะคาเป็นประธานในพิธี

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355