เรื่อง
  ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ   
วันที่  1/04/2564


รายละเอียด
วันที่ 1 เมษายน 2564
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้นางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชำนาญการ เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการอำเภอเกาะคา ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355