เรื่อง
  กิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน  
วันที่  1/04/2564


รายละเอียด
วันที่26มีนาคม2564
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้นางสาววรรณิภา ปงหาญ ครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาสังคมชุมชนหลักสูตรการทำฮอร์โมนน้ำพ่อ-ฮอร์โมนน้ำแม่ จำนวน3ชั้วโมง ศูนย์เรียนรูู้ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ต.ศาลา อ.เกาะคา จำนวน 10 คน นางสาวรวรรณิภา ปงหาญ ครูผู่สอนคนพิการ

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355