เรื่อง
  กศน.ตำบลใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"สมุนไพรไล่แมลง"  
วันที่  31/03/2564


รายละเอียด
31 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"สมุนไพรไล่แมลง" ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.5 บ้านต้นผึ้ง ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยมีนางทัศนีย์ บัวคีรี (ครูผู้ช่วย) และนายพรพงษ์ เกศชัยโกศล (หัวหน้า กศน.ตำบล) เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355