เรื่อง
  ข้าราชการครู กศน.อำเภอเกาะคาร่วมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล  
วันที่  29/03/2564


รายละเอียด
นางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชำนาญการร่วมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาล ทั้งนี้นางสาวนาตยา วุฒิธนูทองประธานกรรมการประจำเทศบาลตำบลลำปางหลวง โดยได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355