เรื่อง
  กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  
วันที่  29/03/2564


รายละเอียด
วันที่26มีนาคม2564 เวลา 09.00-12.00 น. นางจิดาภา
สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางสาววรรณิภา ปงหาญ ครูผู้สอนคนพิการ ดำเนินโครงการจัดการศึกษาเพืีอพัฒนาสังคมชุมชน กิจกรรมการทำฮอร์โมนน้ำพ่อ-ฮอร์โมนน้ำแม่ จำนวน3ชั่วโมงโดยมีนายอำนวย พงษ์หนู เป็นวิทยากรมีผู้เข้ารับการอบรจำนวน 10 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลศาลา อำเภอเกาะคา

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355