เรื่อง
  โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
วันที่  24/03/2564


รายละเอียด
วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางสาวโสภา ปันตา ครูอาสาสมัคร กศน. ดำเนินงานโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า จำนวน 3 ชั่วโมง วิทยากรนายไพโรจน์ โยธาโครต ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดไร่อ้อยไชย หมู่ 5 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมี นายนายอภินันท์ โยธิน ผู้ใหญ่บ้านไร่อ้อย เป็นประธานในพิธีเปิด

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355