เรื่อง
  กศน.ตำบลศาลา จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน "ทำสายคล้องแมส"  
วันที่  17/03/2564


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ โพธิ์อุดม หัวหน้า กศน.ตำบลศาลา จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน "ทำสายคล้องแมส" ณ กศน.ตำบลศาลา อ.เกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนางทัศนีย์ บัวคีรี เป็นวิทยากร

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355