เรื่อง
  กศน.ตำบลใหม่พัฒนาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)  
วันที่  16/03/2564


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานในการเปิดโครงการ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) หลักสูตรการแปรรูปเห็ดนางฟ้า จำนวน 35 ชั่วโมง วันที่ 16 -22 มีนาคม 2564 โดยมีนางอริยา นามะณีวรรณ เป็นวิทยากร ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งขามใต้ ตำบลใหม่พัฒนา นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครูกศน.ตำบลใหม่พัฒนา ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355