เรื่อง
  กศน.ตำบลลำปางหลวงจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กาย จิต สมอง(ผู้สูงอายุ)  
วันที่  16/03/2564


รายละเอียด
ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางอำไพ บางกีรติกร ครูกศน.ตำบลลำปางหลวง จัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาการทางกายจิตใจและสมองผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำขนมถั่วแปบ วันที่ 16 มีนาคม 2564 จำนวน 3 ชั่วโมง ให้กับผู้สูงอายุตำบลลำปางหลวง โดยมีนางสาวสิริยากร จี๋คำ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 คน ณ กศน.ตำบลลำปางหลวง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355