เรื่อง
  สักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำปี 2564  
วันที่  7/01/2564


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรกศน.อำเภอเกาะคา สักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำปี 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355