เรื่อง
  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  
วันที่  21/12/2563


รายละเอียด
กศน.อำเภอเกาะคาร่วมรณรงค์การออกไปใชืสิทธิฺ์เลือกตั้ง นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355