เรื่อง
  ประชุมบุคลากร  
วันที่  17/12/2563


รายละเอียด
17 ธันวาคม 2563 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคาประชุมชี้แจงบุคลากร ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเกาะคา ดังนี้
1.การแข่งขันกีฬา กศน.
2.การนิเทศของ กศน.จังหวัดลำปาง
3.การดำเนินงาน การประกันคุณภาพสถานศึกษา
4.แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355