เรื่อง
  พัฒนา กศน.ตำบล  
วันที่  16/12/2563


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำคณะครู กศน.อำเภอและบุคลากรทุกคน ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กศน.ตำบลนาแส่ง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355