เรื่อง
  โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562  
วันที่  16/11/2561


รายละเอียด
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแผน งานการเงิน บัญชี และพัสดุ ร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และชี้แจงกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตาม (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355