เรื่อง
  การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (SS.B.T.C) รุ่นที่ 1 /2561  
วันที่  5/11/2561


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึก การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (SS.B.T.C) รุ่นที่ 1 /2561 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355