เรื่อง
  ประชุมนำเสนอ SAR ปีงบประมาณ 2561  
วันที่  19/10/2561


รายละเอียด
กศน.อำเภอเกาะคาดำเนินการ ประชุมนำเสนอ SAR ปีงบประมาณ 2561 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ทั้ง 3 มาตรฐาน 20 ตัวบ่งชี้ และการเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา โดยมี นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานการประชุม และได้ดำเนินการตรวจติดตามการเขียนรายงานผลการดำเนินการ และพิจารณาเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณา ทุกมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเกาะคา ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355