เรื่อง
  ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  
วันที่  19/10/2561


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ อบต.ตำบลเกาะคา (เก่า) ม.4 ต.เกาะคา อ.เกาะคา โดยมี กศน.ตำบลเกาะคา ร่วมกับ เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำล้อม เกษตรตำบลเกาะคา ผู้นำในตำบลเกาะคา จิตอาสา คณะอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเกาะคา และประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355