เรื่อง
  ร่วมประชุมจัดกิจกรรมตารางเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ  
วันที่  19/10/2561


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมประชุมจัดกิจกรรมตารางเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355