เรื่อง
  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากร  
วันที่  14/08/2561


รายละเอียด
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ ปฏิบัติกิจกรรมร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ สงบนิ่ง เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน กศน. อำเภอเกาะคา และกำหนดให้ทำกิจกรรมดังกล่าวก่อนการประชุม

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355