เรื่อง
  การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติประสบการณ์:การประเมินเชิงประจักษ์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556  
วันที่  31/01/2557


รายละเอียด
คณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ได้ดำเนินการประเมินประสบการณ์ : การประเมินเชิงประจักษ์ ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 8 คน ในระหว่างวันที่ 27-28 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 ณ สถานประกอบการของผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา

นางจันทร์ญา กันทา ภาพ/ข่าว
นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355