เรื่อง
  ่ร่วมกิจกรรมเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอาย  
วันที่  31/01/2557


รายละเอียด
นางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชำนาญการ และนางสาวจิรนันท์ ตั๋นเต๋ ครูผู้สอนคนพิการตำบลท่าผาร่วมกิจกรรมเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุของโรงพยาบาลส่งเสริมและทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 31 มกราคม 2557 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านท่าผา

นางสาวจิรนันท์ ตั๋นเต๋ ภาพ/ข่าว
นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355