เรื่อง
  ผอ.กศน.อำเภอเกาะคาต้อนรับ นายฤชุชัย โปธา หัวหน้าศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน  
วันที่  15/01/2557


รายละเอียด
นายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคาต้อนรับ นายฤชุชัย โปธา หัวหน้าศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน จ.ลำปาง และคณะฯ ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยม ติดตาม การจัดบริการข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงาน และข้อมูลผู้สมัครงาน ผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355