เรื่อง
  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลลำปางหลวง  
วันที่  24/12/2556


รายละเอียด
นายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศตรวจเยี่ยม ณ กศน.ตำบล ลำปางหลวง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 โดยมีนางอำไพ บางกีรติกร ครู กศน.ตำบลลำปางหลวง ได้นำเยี่ยมชมการจัดสภาพภายใน-ภายนอก อาคาร กศน.ตำบล โดยได้รับคำแนะนำจาก ผู้อำนวยการ ในการจัดมุมต่างๆ การปรับสภาพห้อง ICT การจัดเก็บเอกสาร การรวบรวมเอกสารจัดทำระบบสารสนเทศ มุมวิชาการ และมุมอื่นๆ ต้องจัดให้เป็นสัดส่วน รวมถึงการปรับสภาพภูมิทัศน์ ภายนอก ให้มีความร่มรื่น และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ เช่นจัดทำป้ายข้อมูล หรือป้ายส่งเสริมการอ่าน โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และทำกิจกรรม กพช. จากนั้นได้นิเทศการจัดการเรียนการสอน พบปะนักศึกษา และได้ชี้แจงกระบวนการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การร่วมทำกิจกรรม ใน กศน.ตำบล ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 จาก สมศ. ที่จะเข้ามาประเมิน สถานศึกษา ในเร็วๆ นี้

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355