เรื่อง
  กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการติดตั้งป้าย "อนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือของประชาชนฯ"  
วันที่  2/01/2556


รายละเอียด
กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการติดตั้งป้าย "อนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือของประชาชน โดยมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย" ในพื้นที่ กศน.จำนวน 9 ตำบล โดยการติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 7 เมตร x 2.5 เมตร ตามนโยบายของสำนักงาน กศน. บริเวณหน้า กศน.ตำบล จำนวน 9 ตำบล

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355