เรื่อง
  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (เกษตรผสมผสาน) การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  
วันที่  1/08/2555


รายละเอียด
กศน.ตำบลใหม่พัฒนาและกศน.ตำบลไหล่หิน ดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (เกษตรผสมผสาน) การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ณ ศาลาประชาธิปไตยตำบลไหล่หิน เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2555 โดยมีกลุ่มผู้เรียนจากตำบลใหม่พัฒนา และตำบลไหล่หิน จำนวน 44 คน เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ในเรื่อง การทำโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ และฝึกปฏิบัติการทำโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ โดยมี รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ วิทยากรบรรยายให้ความรู้

นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ภาพ/ข่าว
นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355