ปฏิทินกิจกรรม
วันนี้ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355