Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรมห้องสมุด

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา เพื่อประเมินผลการประกวดห้องสมุดประชาชนอำเภอยอดเยี่ยมประจำปีงบประมาณ 2555   
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ร่วมโครงการอบรมเรื่อง การจัดการห้องสมุดยุคใหม่    
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน”    
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา    
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลาขาธิการ กศน. ตรวจราชการ กศน.อำเภอเกาะคาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556   
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์กิจกรรมและกำหนดขอบเขตการศึกษาโครงการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กรณีศึกษาห้องสมุดจังหวัด/อำเภอ ในจังหวัดลำปาง   
จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนของภาคการเกษตร”) : งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ   
นายสมชาติ สง่าภาคภูมิ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ได้มาปฏิบัติภารกิจการฝึกปฏิบัติตามสภาพจริง ณ สถานศึกษาต้นแบบ (กศน.อำเภอเกาะคา) ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา    
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคาเป็นสถานที่อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การคมนาคมกับประชาคมอาเซียน หลักสูตร 40 ชั่วโมง   
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ Lampang Review 2012 : ทบทวนเรื่องลำปาง 2555    
นางสาวจรรยารัตน์ แก้วปันขันธ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับนายเอนกชาติ ศรีสำราญ หัวหน้าศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปางและคณะ และหารือร่วมกันเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในท้องถิ่น   
นางสาวจรรยารัตน์ แก้วปันขันธ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมโครงการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกรณีศึกษาในจังหวัดลำปาง   
จัดกิจกรรมห้องสมุดสัญจร (กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่) : จัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในมหกรรมส่งเสริมการอ่านและงานวันวิชาการ กศน.อำเภอเกาะคา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖   
อำเภอเกาะคาจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านอำเภอเกาะคา เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอ่านอำเภอเกาะคา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ โดยมี นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ นายอำเภอเกาะคา เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนของอำเภอเกาะคาเข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคาทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ   
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ ศึกษารูปแบบการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา ในด้านการส่งเสริมการอ่านและด้านการจัดระบบห้องสมุด (ห้องสมุดประชาชนอำเภอดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒)   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7


เลขที่ 385 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
โทรศัพท์ /โทรสาร : 0-5428-2355 E-mail ผู้ดูแลเว็บไซต์ : janyarat_k@hotmail.com